Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup aalajangiisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2017

Siulequt

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ukiumoortumik nalunaarut saqqummiuppaa Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maaji 2005-imeersoq § 83, imm. 4 naapertorlugu.

Nalunaarutip ukioq naallugu nalunaarsuut najoqqutarivaa imaqarlunilu naatsumik nassuiaammik Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliassarisaanik, naatsorsuutinik maalaarutit pillugit suliarineqarsimasunik aammalu sulianik naammassineqarsimasunik.

Nalunaarut aamma nassaassaavoq Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup quppersagaani: www.aua.gl

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup allatseqarfia isumaqatiginninnikkut tunniussisinnaavoq imaluunniit nassiussilluni ukiumoortumik nalunaarutip assinganik pappilianngorlugu.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup allatseqarfia attavigineqarsinnaavoq uunga:

Najugaqarfik: Imaneq 29, 1, postboks 689, 3900 Nuuk

Mail: maalaarut@nanoq.gl

Oqarasuaat: 32 80 33

Nuuk, Augusti 2018

Naja Joelsen

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup Siulittaasua

Paasissutissat nalinginnaasut

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik pilersinneqarsimavoq Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq § 82, imm. 1 tunuliaqutaralugu.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik nunatsinni allaffissornikkut qullersaavoq maalaaruteqartarfittut inissianut attartortittakkanut tunngassuteqartunut.

Allaffissornikkut assingusuuvoq eqqartuussiveqarnerup suleriaasaanut, attuumassuteqarani aqunneqaranilu iliuusissatsigut oqaaseqaateqarnissakkulluunniit pisortaqarfinniit imaluunniit allatigut, qanoq suliassat ataasiakkat ingerlanneqassanersut aalajangiiffigineqassanersullu.

Aalajangiisartoqatigiit aalajangiisarput attartortut attartortitsisullu akunnerminni aaqqiagiinngissutaannut Namminersorlutik kommunillu attartortittakkatut ineqarfiutaannut tunngassuteqartunut Illuut A/S inissiaatai minillugit (Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup 2014-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa takujuk).

Aalajangiinerit peqataasunut tamanut atuuttussaatinneqartarput allanngortinneqarsinnaanatik inaarutaasumillu aalajangiinerusarlutik. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiussai taamaasillutik allaffissornikkut qullersaqarfinnut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat. Tamanna isumaqarpoq, peqataasoq Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiineranut naammagittaalliornissamik kissaateqaruni suliaq  eqqartuussiveqarfinnut ingerlatinneqarsinnaavoq maleruagassat nalinginnaasut naapertorlugit.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup siunertaa unaavoq aalajangiussai ersarissumik pingaarutilimmillu sunniuteqartinneqassasut siunnersuinikkut- aammalu suleriaaseq tunngavigalugu innuttaasunut, inissiaatileqatigiiffinnut allanullu taamatut sammisalinnut soqutiginnittunut.

Tamannalu tunngavigalugu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik qulakkeerinneqataavoq tunngavilersorluakkanik eqqortunillu aalajangiisoqartarneranik, sumiluunniit illoqarfinni inissiat inissisimagaluarpata.

Maalaaruteqartarfiup atuutsinneqarnera erseqqinnerusumik naleqqussarneqarnikuuvoq attartortitsisarneq pillugu (attartornermut peqqussut) peqqussummi § 82-86-ip tungaanut, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq aamma Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup sulinera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 27, 26. november 2008-meersoq.

 

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii erserput attartortitsisarneq pillugu peqqussutip § 84, imm. 1-ianni.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliassaq maalaarut suliarisinnaavaa sammisanut makkununnga attuumassuteqarpat:

  1. Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik kalerriisoqarpat piumasaqaatit nalinginnaasut naammassinissaat.
  2. Aserfallatsaaliinernut iluarsartuussinernullu tunngassuteqartunut.
  3. Inigisap iserterfigineqarnerani isikkuanut tunngasut.
  4. Attartukkami ikkussugassanut pitsanngorsagassanullu tunngasut (aalajangiisinnaatitaaneq).
  5. Attartortup attartukkaminik atuinera (ineqarfiup maleruaqqusaanik unioqqutitsinerit).
  6. Attartuisinnaatitaanerup allamut tunniunnera (inigisanik paarlaanneq, attartukkamik attartuisitsineq attartornerullu nanginneqarnera).
  7. Inigisap qimannerani isikkuanut tunngasut (nalinginnaasumik iluarsartuineq)

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaaruteqarnissaq 150 kr.-imik akeqartinneqarpoq. Maalaaruteqartoq akiliuteqassaaq, suliap ingerlateqqinneqarnissaa suliarineqalerpat. Akiliut naammagittaalliortumut uterteqqinneqassaaq, naammagittaalliortoq tamakkiisumik ilaannakkoortumilluunniit maalaarumminut taperserneqarsimappat.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup maalaarutit suliarinissaannut itigartitsisinnaavoq, maalaaruteqartup akiliutissaq akilersimanngippagu.

Saniatigut Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup naammagittaalliuutit itigartitsissutigisariaqartarsimavaat, pissutigalugu naammagittaalliuutit qulaani taaneqartut Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup sullissinissaminut pisinnaatitaqarfianut ilaanngimmata. Assersuutigalugu illumi nipiliortoqarneranut, ineqarnermut akiliummut imaluunniit namminersortut attartortittagaannik naammagittaalliutaasinnaapput.

Kiisalu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup naammagittaalliutit aaliangiisartut suliassaannut tulluanngippata suliariumanngissinnaavai, assersuutigalugu uppernarsaatissanik takussutissaqartariaqarnera pissutigalugu. Imaappallu maalaaruteqartoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit maalaarumminik ilalerneqarsinnaanngippat Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliariumanngissinnaavaa. Assersuutigalugu naammagittaalliortoq inissiap attartorneranut atatillugu piumasaqaatinik saqqummiussippat erseqqarissaaq qanoq ilalerneqarsinnaanersoq.

 

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ilaasortai

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik aaqqissuussaavoq siulittaasoqarluni pingasunik maalaaruteqartarfimmut ilaasortaqarluni.

Siulittaasoq taassumalu tullersortaa toqqarneqartarput Naalakkersuisumiit siunnersuusiorfigineqarnikkut Naalakkersuisunut ilaasortaaniit, ineqarnernut tunngasuusunut akisussaassuseqarfeqartuusumiit. Toqqarneqartut tamarmik immikkut inissiaatileqatigiiffinnut tunngassuteqartunut ilisimasaqartuussapput imaluunniit inatsisilerituutut naammassisaqarsimassalluni kandidatitut soraarummeersimanermut uppernarsaateqassalluni.

Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut Inissiaatileqatigiiffik A/S INI-miit.

Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut KANUKOKA-miit maalaaruteqartarfiullu ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut Attartortut Nuna tamakkerlugu kattuffianiit IPK imaluunniit SIK, IMAK aamma PPK.

Maalaaruteqartarfimmut ilaasortaasut sinniisuilu inissiaateqarnernut tunngassuteqartunut ilisimasaqartuussapput.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aaqqissuussaanera taamaattumik kinguneqarpoq, attartortut attartortitsisullu soqutigisaqarfianniit sinniisoqartinneqarlutik.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ilaasortai ukiut sisamakkaarlugit toqqarneqartarput, kingullermik 2017-imi maajimi toqqaasoqarpoq. 2017-imi novembarip 15-iani Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut ilaasortanik nutaanik toqqaasoqarpoq.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik ileqquusumik ikinnerpaamik ukiumut pingasoriarluni ataatsimiittartussaavoq. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfimmi ilaasortanik nutaanik toqqaasoqarnera pissutigalugu 2017-imi marsimi ataatsimiittoqarpoq.
Suliassat ataasiakkaarlugit siulittaasumiit misissorneqartarput, ataatsimiititaliallu tamarmiusup aalajangiiffigisarlugit. Suliassat aalajangiiffigineqartarput taasinerni amerlanerussuteqarnikkut, tassannga siulittaasoq ilaasortaatitaasullu tamarmik taasinermik ataatsimik naleqartinneqartarlutik. Taasinerni naligiissoqartillugu siulittaasup taasinera aalajangiisuutinneqartarpoq.

2017-ip naalernerani aaliangiisartut imatut aaqqissuussaapput:

Siulittaasoq:

Naja Joelsen, inatsisileritooq.

Sinniisoq: Lise Mørup Dalsgaard, inatsisileritooq

Maalaaruteqartarfimmut ilaasortat:

Beathe Hendriksen, SIK

Sinniisoq: Jess G. Berthelsen, SIK

Bjarne Petersen, KANUKOKA

Sinniisoq: Pétur Haukur Gudmundsson, KANUKOKA

Nájanguaq Johansen, ISERIT A/S

 

2017-ip naalernerani Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup ilaasortai nutaat:

Siulittaasoq:

Naja Joelsen, inatsisileritooq.

Sinniisoq: Najattaaq Mathiassen

Maalaaruteqartarfimmut ilaasortat:

Lise Mørup Dalsgaard, PPK

Sinniisoq: Soqanngilaq, PPK

Pétur Guðmundsson, KANUKOKA,

Sinniisoq: Inger Larsen, KANUKOKA

Hans Erik Bresson, A/S Boligselskabet INI

Sinniisoq: Karsten Lyberth-Klausen, A/S Boligselskabet INI

 

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup 2017-imi sulinera

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup  allaffissornikkut suliassat isumagisarai.

2017-imi Naammagittaalliuuteqartarfimmi 3-5 inatsisilerituut 1-2 allaffimmiut sulisorineqarput, taakkunannga arlallit Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi sulianut peqataallutik. ilisimasanik annaasaqannginnissaq pinngitsoortinniarlugu anguniarneqarpoq Naammagittaalliuuteqartarfimmi sulisut suliat piareersarnerini peqataasassasut.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi ukiuni makkunani naammagittaalliutit amerliartorneri misigineqartarpoq.  Naammagittaalliuutit amerlasuut, ataatsimiitsitaliap allattoqarfianit tiguneqartartut ilaat suliarineqarsinnaaneq ajorput. Ilaatigut peqquteqarpoq akiliutinik akiliisimannginneq aammalu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik attartortitsisarnerup iluani susassaqarfiit aaliangersimasuinnaat suliaqarfigissallugit piginnaatitaaffeqarmat, ilaatigut suliakkiutit ilaasa maalaaruteqartarfimmi suliarinissai tulluanngimmata, uppernarsaatissanik takussutissaqartariaqarnera pissutigalugu.

2018-imi suliat amerliartornerat nangeqqissasoq naatsorsuutigineqarpoq.

 

Naatsorsueqqissaarneq 2017

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik 2017-imi maalaarutinik nuna tamakkerlugu attartortunit 62-inik tigusaqarsimavoq, 2016-imi 52-inik tigusaqarsimalluni.

Suliat 32-t naammassineqarsimapput, taakkunannga marluk maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnerini suliarineqarsimallutik. Sinneruttullu 30-t akiliinngitsoorsimaneq pissutigalugu, suliassaqarfiup avataaniinneri pissutigalugit, amigartumik inatsisitigut killeqartitsineq pissutigalugu imaluunniit maalaaruteqartup maalaarutiminik tunuartitsiinnarsimanera pissutigalugu, imaluunniit suliaq taperserneqarnissaminnut ilimanaateqannginnera pissutigalugu itigartitsissutigineqarsimallutik.

 

Suliat itigartitsissutigineqartut agguataarnerat

13 – Akitsuummik akiliinngitsoorneq pissutigalugu itigartitsissutigineqartut

0 – Suliamut attuumassuteqarunnaarsimaneq

0 – Maalaarummik unitsitsiinnarneq

3- Isumaqatigiissuteqalerneq

14 – Piginnaasaqarfiginngisat

0 – Suliat taperserneqarnissaminnut ilimanaateqanngitsut imaluunniit suliarineqarnissaminnut naleqqutinngitsut

0 – Inissiaatileqatigiiffiup naammagittaalliuuteqartup piumasai akuerai

 

Pissutsit piviusut najoqqutaralugit suliaasimasut

2017-imi Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup pissutsit piviusut najoqqutaralugit suliat marluk maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnermini suliarai.

Aalajangiinerit naatsumik imaqarniliorneqarnerat ataani ilanngunneqarput. Aalajangiinerit ataasiakkaarlugit Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut nittartagaanni (www.aua.gl)takuneqarsinnaapput.

 

Suliassaq nr. 1 – 2016-12587

Attartortoq A aamma attartortoq B inissianik atuinissaminnut inissiaatileqatigiiffimmit akuerineqarput. Inissianik attartuisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqarfiusumi § 59, imm. 4, nr. 1 malillugu inigisamik paarlaanneq attartortut akornganni isumaqatigiinnikkut pissaaq.

Attartortoq A attartortoq B-p inigisaanut nutsinngilaq. Tamatuma kingorna Inissiaatileqatigiiffiup nutsernermi akiligassaq attartortup B inigisaanut tunngasoq attartortoq A-mut nassiuppaa. Tamanna malillugu inissiamik nalinginnarmik iluarsartuussisoqarneranut eqqiarneqarnera ilanngullugu  attartortoq A akiliisussanngorpoq.

Attartortoq A-p qalipaanermi akiligassaq akueraa, inissiamilu najugaqarsimannginnami eqqiarneqarneranut akiliinissani naammagittaalliutigaa.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup paasivaa, attartortoq A eqqiaanermut akiliissasoq. Tassani tunngavilersuutigineqarpoq, attartortoq A aamma attartortoq B toqqaasimammata, inissiamik paarlaasseqatigiinneq attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 59, imm. 4, nr. 1 malillugu ingerlasimasoq, taava attartortut tamarmik pisinnaatitaaffimminnut ilanngupput attartornerminnilu isumaqatigiissutiminnut pisussaaffeqalerlutik.

 

Suliassaq nr. 2 – 2016-8568

Attartortoq inissiami malittarisassat malillugit nipiliortarneq pissutigalugu unioqqutitsisarmat inissiaatileqatigiiffimmit attartornera taamaatinneqarpoq. Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqarfiusumi § 69, imm. 1, & § 67, imm. 4 aamma § 70 naapertorlugu taamaatitsineq pivoq.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup paasivaa aaliangiisartut suliap suliarinissaanut pisinnaatitaaffeqanngitsut, pissutigalugu taamaatitsineq attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 67, imm. 4 attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 84-imi Maalaaruteqartarfiup sullissinissaminut pisinnaatitaqarfianut ilaanngimmata.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiinermini malugaa, aaliangiisartut taamaallaat suliat attartornermut atorunnaarsitsinermut tunngasut suliarisinnaagai attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 50, tak. § 73, imm. 3, nr. 4, attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 73, imm. 3 malillugu ineqarfiup maleruaqqusaanik unioqqutitsinerit annertuppata.

 

Boligklagenævnets årsberetning 2017 Kal
Scroll to Top